Putni kaitēkļus atrod visur! Dzeguze uzmeklē pat visus stipri spalvainos kāpurus. Katrs augļkopis būs novērojis zīlīšu enerģisko darbu gan kaitēkļu oliņu, gan pašu kaitēkļu iznīcināšanā. Kam gan sveša melno strazdu, lakstīgalu, cīruļu apbrīnojamā uzcītība kāpuru un kaitēkļu uzmeklēšanā?

No māju putniem vistas un pīles augļkopim var būt labi palīgi kaitēkļu iznīcināšanā, ja vien pratīsim īstā laikā un vietā tās aicināt talkā.

Lai putni mūsu dārzus labprāt uzmeklētu, tad jārada labvēlīgi apstākļi to dzīvei.

  1. Jāierīko dzīvžogi un aizsargstādījumi, kur tiem paslēpties.
  2. Jāizliek katrai derīgo putnu sugai piemēroti būrīši.
  3. Ziemā jārūpējas par izmitināšanu, īpaši bargās ziemās par barošanu.
  4. Jārūpējas par drošu vidi putniem, tādu, kurā nav ienaidnieku!

Dzīvžogi un aizsargstādījumi augļu dārzam nepieciešami kā tādam, un tādēļ šis darbs ir vispārējas dabas un putni šo labierīcību tikai izmanto. 

Būrīšu izgatavošana un izklikšana kokos jau prasa atsevišķu putnu sugu pazīšanu. Ir skaidrs, ka strazds nekad neizvēlēsies to ligzdu, kas piemērota zīlītei, cielaviņai vai māju sarkanastītei. Būrīši jātaisa tā, lai tie līdzinātos perekļiem, kādus putni izmeklē mežos.

Ērti tādus putnu mājokļus pagatavot no tievākiem kokiem ar izpuvušu vidu. Darbs vienkāršs: nozāģē vajadzīgā garumā stumbru, iztīra izpuvušās iekšējās daļas, pienaglo vai pieskrūvē dibenu un jumtiņu, iztaisa skreju un – būrītis gatavs. Jumtiņš jātaisa tā, lai skreja būtu daudzmaz aizsargāta. Pirms uzlikšanas būrīša dibenā der iebērt drusku smiltis un skreju apberzēt ar zemi. Lai miza kokam paliktu, kas ļoti vēlams, tad koks jācērt ziemā un caurvējā ātri jāizkaltē. Būrīši jāuzliek tā, lai vējš tos nekustinātu un, lai skreja būtu uz dienvidrītiem. Zīlītēm būrīši jāuzliek 3,0 – 4,5 m nozemes: strazdi mīl augstākus novietojumus.

Bargās ziemās jārūpējas par putniņu barošanu. Šim nolūkam noder graudi, maize, speķis, tauku gabaliņi utt.

Putniņu lielākie ienaidnieki ir kaķi, īpaši tie, kuri peles neķer, tādi paši ienaidnieki ir arī žagatas, sīļi, kovārņi u.c.

Dažādas barotavas putniem:

Foto: Pexels.com

Autors: Virskalni

Padalies ar šo sociālajos tīklos