Andrea Piacquadio/Pexels.com

Izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 pandēmijas izjūt 46% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, desmit baļļu skalā to vērtējot no astoņiem līdz desmit, secināts jaunākajos BENU Aptiekas Stresa termometra rezultātos. Salīdzinājumā ar šī gada sākumu un vasaras periodu, redzams, ka nogurums no Covid-19 ir pieaudzis, jo janvārī un augustā spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjuta 42% respondentu. Ļoti augsts nogurums saglabājas jauniešu un krievvalodīgo vidū – vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 60% respondentu, savukārt krievvalodīgo vidū šis rādītājs ir 56%.

Nogurums no Covid-19 pandēmijas izplatības ietver tādus aspektus kā saslimšanas riski, ierobežojumi, izmaiņas ikdienā, stress, klātienes komunikācijas trūkums un informācijas pārbagātība.

Vidējs nogurums no Covid-19 (atzīmes no 5 līdz 7) šobrīd saglabājas 30% respondentu, bet vidēji zems vai zems (atzīmes no 1 līdz 4) – 24%. Salīdzinājumā šī gada augustā vidējs nogurums bija 28%, bet vidēji zems vai zems – 30%, savukārt šī gada janvārī vidējs nogurums bija 29% aptaujāto, bet vidēji zems vai zems – 28%.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu dzimuma, secināms, ka ievērojami spēcīgāku nogurumu izjūt sievietes. Kopumā 52% aptaujāto sieviešu sniedza atbildi, ka izjūt spēcīgu – no astoņām līdz desmit ballēm – nogurumu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 39%. Salīdzinājumā ar augusta datiem abās grupās noguruma līmenis ir pieaudzis – attiecīgi par 3% sievietēm un 5% vīriešiem. Ja salīdzina datus ar šī gada janvāri, kad arī epidemioloģiskā situācija bija nelabvēlīga, šobrīd sieviešu vidū nogurums no Covid-19 ir nedaudz augstāks – gada sākumā spēcīgu nogurumu izjuta 48% aptaujāto sieviešu, bet šobrīd šis rādītājs ir 52%.

Pēc vecuma visspēcīgāko nogurumu no Covid-19 izjūt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – ļoti spēcīgs nogurums ir 60% minētās vecuma grupas respondentu, augustā šis rādītājs bija 54%, bet janvārī – 53%. Visvairāk no Covid-19 noguruši ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet vismazākais nogurums ir cilvēkiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem – 30% respondentu snieguši atbildi, ka izjūt spēcīgu Covid-19 nogurumu. Pārējās vecuma grupās izteiktu nogurumu no Covid-19 izjūt vidēji 46% līdz 56% robežās, tomēr salīdzinājumā ar augustu nogurums no Covid-19 ir pieaudzis visās vecuma grupās.

Interesanta aina pavērās, analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas – kopumā lielāku nogurumu no Covid-19 izjūt krievvalodīgie. Latviešu vidū spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 44%, vidēju – 31%, bet vidēji zemu vai zemu – 31%, savukārt krievvalodīgo spēcīgu nogurumu izjūt 55%, vidēju – 27%, bet vidēji zemu vai zemu – 24%. Krievvalodīgo vidū nogurums no Covid-19 saglabājas īpaši augsts – janvārī spēcīgu nogurumu izjuta 48% krievvalodīgo, maijā – 55%, bet šobrīd – 51% respondentu.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, aptaujājot 3109 respondentus.

Autors: BENU Aptieka

Padalies ar šo sociālajos tīklos