Jūlijā nedaudz samazinājusies Latvijas iedzīvotāju uzticība Covid-19 vakcīnu drošumam, secināts jaunākajos BENU Aptiekas Stresa termometra datos, kas iegūti sadarbībā ar kompāniju GEMIUS, aptaujājot vairāk nekā 2300 respondentu. Tomēr būtiskākās atšķirības joprojām saglabājas pēc ģimenē lietotās sarunvalodas – krievvalodīgo vidū Covid-19 vakcīnu drošumam sliecas uzticēties 45% aptaujāto (pilnībā uzticas – 8%, drīzāk uzticas – 37%), drīzāk vai pilnībā neuzticas 43%, bet konkrētu viedokli paust nevarēja 12%. Tikmēr latviešu vidū 62% uzticas Covid-19 vakcīnu drošumam (pilnībā uzticas – 27%, drīzāk uzticas – 35%), 29% tam drīzāk vai pilnībā neuzticas, bet konkrētu atbildi sniegt nevarēja 9%.

Ja šī gada marta beigās 60% uzticējās Covid-19 vakcīnu drošumam (pilnībā uzticējās 19%, drīzāk uzticējās – 41%), tad jūlija sākumā šis rādītājs ir 59% (pilnībā uzticas 25%, drīzāk uzticas – 34%). Lai arī kopējā uzticība Covid-19 vakcīnu drošumam ir nedaudz samazinājusies, tomēr pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri pilnībā uzticas minētajai vakcīnai. Tāpat ir nedaudz palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuri sliecas neuzticēties Covid-19 vakcīnai. Ja marta beigās 29% sliecās neuzticēties Covid-19 vakcīnai  (pilnībā neuzticējās 14%, drīzāk neuzticējās – 15%), tad šobrīd šādi domā 31% (pilnībā neuzticas 14%, drīzāk neuzticas – 17%).

Salīdzinot marta un jūlija datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, atklājas interesanta aina. Marta beigās latviešu vidū Covid-19 vakcīnu drošumam uzticējās 62% (20% – pilnībā uzticējās, 42% – drīzāk uzticējās), bet starp krievvalodīgajiem šis rādītājs bija 40% (13% – pilnībā uzticējās, 27% – drīzāk uzticējās). Jaunākie dati rāda, ka starp latviešiem kopējais uzticības līmenis Covid-19 vakcīnu drošumam ir saglabājies tāds pats, bet ir ievērojami palielinājies to respondentu īpatsvars, kuri pilnībā uzticas minētajai vakcīnai (martā – 20%, šobrīd – 27%). Savukārt krievvalodīgo vidū ir palielinājies kopējais respondentu īpatsvars, kuri sliecas uzticēties vakcīnu drošumam (martā – 40%, šobrīd – 45%), bet ir vēl vairāk sarucis to cilvēku īpatsvars, kuri Covid-19 vakcīnas drošumam uzticas pilnībā (martā – 13%, šobrīd – 8%).

Analizējot datus pēc aptaujāto dzimuma, secināms, ka sievietes kopumā nedaudz vairāk sliecas uzticēties Covid-19 vakcīnu drošumam, bet vīrieši biežāk norādījuši galējas atbildes – ka pilnībā uzticas vai pilnībā neuzticas minētajai vakcīnai. Kopumā 59% sieviešu (pilnībā uzticas – 22%, drīzāk uzticas – 37%) un 58% vīriešu (pilnībā uzticas – 27%, drīzāk uzticas – 31%) uzticas Covid-19 vakcīnu drošumam, kamēr tai neuzticas attiecīgi 30% sieviešu (pilnībā neuzticas – 14%, drīzāk neuzticas – 16%) un 32% vīriešu (pilnībā neuzticas – 14%, drīzāk neuzticas – 18%).

Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka tieša sasaiste starp respondentu vecumu un uzticības līmeni Covid-19 vakcīnu drošumam neparādās. Visaugstāko uzticību minēto vakcīnu drošumam pauž iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (64%), kam seko vecāka gada gājuma respondenti (62%), jaunieši no 18 līdz 24 gadiem (58%) iedzīvotāji no 35 līdz 44 gadiem (57%), bet viszemāko uzticību Covid-19 vakcīnu drošumam pauž iedzīvotāji no 45 līdz 54 gadiem (52%).

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, jūlija sākumā aptaujājot 2341 respondentu.

BENU Aptiekas ir daļa no Eiropas mēroga aptieku tīkla, kas apvieno aptuveni 700 aptieku Čehijā, Šveicē, Nīderlandē, Ungārijā, Serbijā, Slovākijā, Igaunijā un Lietuvā. BENU Aptieku tīkls ir viens no vadošajiem zāļu mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kas apvieno 79 aptiekas visos lielākajos valsts reģionos. BENU Aptiekās Latvijā strādā vairāk nekā 400 darbinieku.

 

Aurors: BENU Aptieka

19.07.2021.

Padalies ar šo sociālajos tīklos